Je to již velmi dlouho, co se poprvé začala ocel používat ve spojení s betonem. Samotná betonářská ocel je velmi pevná, pružná a houževnatá, také beton má skvělé vlastnosti a dokáže jako skála vytrvat stovky let beze změny. Při spojení však vzniká železobeton, nejlepší konstrukční základ současnosti, ze kterého jsou tvořeny mostní pilíře, mrakodrapy, obchodní střediska, továrny, ale i běžné domy. Pokud má být zajištěna maximální trvanlivost stavby, tak je tento materiál nezbytností.

Houževnatá betonářská ocel podle normy

Aby byla zaručena maximální kvalita každé konstrukce, tak musí i betonářská ocel podléhat přísným normám, které je třeba dodržovat. Ocel musí vydržet i velké výkyvy teplot a namáhání. Pokud se postaví celistvá stavba, tak může slibovat tisíce let životnosti. Ovšem mechanicky namáhané konstrukce jako jsou například mosty, výškové budovy aj., musí zaručit dlouhodobou výdrž i při pravidelné mechanické zátěži.

Betonářská ocel není určena pouze pro průmyslový sektor. V průmyslu jsou velké požadavky na kvalitu, ovšem každý den se betonářská ocel využívá i k soukromým účelům, tedy nejčastěji ke stavbě rodinných a panelových domů. V takovýchto stavbách zajistí ocel dokonalou pevnost. Díky použitým stavebním materiálům ji ovšem nejčastěji najdeme v základech stavby. V samotných základech má nezastupitelnou roli, jelikož jsou základy sami o sobě velmi náchylné k popraskání a pohybu. Betonářská ocel je zpevní natolik, že poskytnou pevnost a houževnatost nezbytnou pro základové desky.

Betonářská ocel je dostupná v mnoha podobách, většinou se jedná o tyčovinu a konstrukce, které jsou z tyčoviny vyrobené.

Společnost Technimat s.r.o. vyrábí různé druhy Betonářské oceli mezi něž patří hlavě:

Žebírková je dodávána v různých rozměrech
Hladká je dodávána v různých délkách
Žebírková – svitky je dodávána ve svitcích o různých hmotnostech

English