Společnost TECHNIMAT s.r.o. považuje kvalitu svých služeb, stejně tak i ochranu životního prostředí za přirozenou součást všech svých podnikatelských aktivit. Pro zvýraznění tohoto svého přístupu má společnost zaveden systém integrovaného řízení QMS a EMS podle ISO 9001:2015 a ISO 14001 :2015 a prohlašuje, že se:

ORIENTUJE NA ZÁKAZNÍKA

 • Naše výkony měříme, při zohlednění proveditelnosti, dle potřeb našich zákazníků
 • Jakost našich produktů je pro nás důležitější než krátkodobé zvýšení obratu
 • Jsme spokojeni jedině tehdy, když jsou nám naši zákazníci věrni a spontánně naší společnost doporučují dále
 • Ve srovnání s naší konkurencí se snažíme zaujmout vedoucí postavení na tuzemském trhu, zároveň se snažíme sledovat, vyhodnocovat a stále budovat pozici i na trhu EU
 • Naše služby jsou poskytovány na vysoké úrovni a poptávka těchto činností je zajištěna v současné době i v budoucnosti, s cílem tuto úroveň ještě zvyšovat
 • Poskytované produkty jsou poskytovány v požadovaných termínech a dle sjednaných podmínek v maximálním souladu s potřebami a požadavky zákazníka

ORIENTUJE NA ZAMĚSTNANCE

 • Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností (čestnost, smysl pro týmovou práci, osobní integrita)
 • Zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti
 • Udržuje dobrou vzájemnou komunikaci a obhajuje otevřenou informační politiku – umožněnou pomocí jednoduché a pružné organizace řízení
 • Formuluje cíle a rozhoduje při demokratickém zapojení zúčastněných zaměstnanců

ORIENTUJE NA PROCES

 • Všechny procesy jsou definovány a popsány za účasti všech dotčených zaměstnanců
 • Všichni zaměstnanci, zejména zaměstnanci odpovědní za daný proces, průběžně pracují na optimalizaci procesu
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami určené platnými zákony a prováděcími vyhláškami

ORIENTUJE NA KOMPLEXNÍ OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Veškeré svoje aktivity dává do souladu s environmentálními legislativními a jinými požadavky, kterým společnost podléhá, nebo ke kterým se zavázala jak v ČR, tak v zemích, kam poskytuje své služby.
 • Pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj environmentální profil, k čemuž stanovuje měřitelné cíle a cílové hodnoty
 • Svoje procesy realizuje tak, aby dosáhla neustálého zlepšování svého environmentálního profilu
 • Stěžejním cílem naší společnosti je prevence negativního ovlivňování životního prostředí a předcházení všem možnostem poškozování životního prostředí všemi dostupnými technickými a organizačními prostředky
 • Bude vzdělávat a motivovat všechny zaměstnance i obchodní partnery, aby zásady této politiky, cíle a cílové hodnoty na ni navazující, přijali za cíle i svého snažení a aby při své práci maximálně dbali na ochranu životního prostředí
 • Bude trvale usilovat o snižování negativních vlivů svých současných i budoucích činností na životní prostředí, čehož bude dosahovat:
  • zavedením programu sledování následků vlastní a dodavatelské činnosti na ŽP
  • minimalizací následků eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce jak přímo v naší společnosti, tak ve společnostech našich významných dodavatelů

Veškerou svoji činnost při zabezpečování IMS a při jeho udržování bude dokumentovat a sdělovat veřejnoprávním orgánům, svým zaměstnancům a třetím stranám, a tyto údaje zpřístupní kdykoliv veřejnosti.

 

 

Pošlete nám poptávku a my vám rádi zpracujeme nabídku.


To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.

English